“Ook al zijn we bang, we kunnen niet zwijgen over de moorden”

Foto A.M. Umil/ Bulatlat

Mensen van over de hele wereld zijn bezorgd over de mensenrechtensituatie in de Filipijnen. Verenigd in het platform Investigate PH, voeren ze onafhankelijke onderzoeken uit naar de mensenrechtenschendingen in het land. Het geweld blijft escaleren onder het regime van president Duterte, maar gemeenschappen en families zwijgen niet. Dat vertelt Clarissa – “Yesha’”- Ramos, echtgenote van de vermoorde mensenrechtenadvocaat Ben Ramos.

Ramos was een van de oprichters van de National Union of People’s Lawyers, een groep mensenrechtenadvocaten die gratis hulp verleent aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Clarissa: “Ben focuste op landeigenaars- en milieukwesties in Negros.  Omdat veel van het land in handen is van rijke families, zijn er conflicten tussen de landloze boeren, de landarbeiders en de rijke families. Ben behandelde ook zaken van politieke gevangenen die ten onrechte beschuldigd waren. Dat wekte de woede op van vele politici, mijnbouwbedrijven en het leger. Hij werd in de gaten gehouden en bedreigd.” Ben Ramos werd op 6 november 2018 door onbekende motorrijders doodgeschoten. De aanvallen op activisten en gemeenschappen gaan nog steeds door.  “Ook al voelen we ons doodsbang, we kunnen niet zwijgen over al deze moorden. Want als we zwijgen, betekent dit dat we instemmen met wat de regering doet. We moeten onze rechten laten gelden. De enige manier is blijven mobiliseren en collectieve actie ondernemen.”

Het volledige verhaal krijg je te horen op het Filipijnenfeest van Sama Sama op 16 oktober vanaf 18 uur in zaal Don Bosco, Kessel-Lo. Clarissa is er te gast. Meer info en inschrijven: cabsama2@gmail.com.

Yesha Ramos getuigde op Manifiesta (12 september 2021):

Lancering eindrapport Investigate PH: wees erbij!

We nodigen je uit om deel te nemen aan de officiële lancering van het eindrapport van Investigate PH, de onafhankelijke internationale onderzoekscommissie voor mensenrechtenschendingen in de Filipijnen.

De online media-evenementen waar dit eindverslag worden voorgesteld, vinden plaats op maandag 13 september 2021 op twee verschillende tijdstippen, zodat dit wereldwijd kan gevolgd worden. Voor België start het om 9 uur. Dit eindrapport valt samen met de 48ste gewone zitting van de VN-Mensenrechtenraad (UNHRC).

Meer informatie en inschrijvingen voor de Zoom-evenementen vind je via de site van Investigate PH.

Investigate PH: “Maak de regering verantwoordelijk voor de schendingen van de mensenrechten!”

Welke aanbevelingen doet Investigate PH aan de Mensenrechtenraad van de VN, aan de staten en hun respectieve ministeries van Buitenlandse Zaken of parlementen, aan het Internationaal Strafhof, aan de Internationale Arbeidsorganisatie, aan jou en mij? Lees het hier!

Aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties:

 • Maak de regering van de Republiek der Filipijnen verantwoordelijk voor de duizenden buitengerechtelijke executies, ontvoeringen en verdwijningen, illegale arrestaties en detenties, intimidaties en andere vormen van schendingen van de mensenrechten en het humanitair recht, aangezien deze schendingen werden uitgevoerd op basis van officieel staatsbeleid.
 • Zorg ervoor dat overheidsfunctionarissen op verschillende niveaus verantwoordelijk worden gesteld voor schendingen van mensenrechten en internationaal humanitair recht.
 • Zorg ervoor dat president Rodrigo Duterte strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor officiële bevelen, versterkt door zijn openbare verklaringen om drugsgebruikers en andersdenkenden te doden, waardoor aangewezen staatsveiligheidsinstanties en andere civiele overheidsinstanties overheidsgeld en -netwerken hebben gebruikt om de wet te bewapenen en afwijkende meningen te onderdrukken.
 • Zorg voor de permanente bescherming van alle getuigen in het INVESTIGATE PH-proces en alle andere onderzoeken naar gevallen van buitengerechtelijke executies (EJK’s) en andere mensenrechtenschendingen, evenals bescherming van alle personen en organisaties die “red-tagged” zijn tegen alle handelingen van intimidatie en represailles; en dat beschermingsplannen worden gemaakt met onafhankelijke internationale instellingen voor hun veiligheid en beveiliging.
 • Zorg ervoor dat mensenrechtenverdedigers, journalisten, leden van de academie, regeringsfunctionarissen die in de oppositie zitten of lijken te zitten, en de uitoefening van pastorale taken van predikanten en priesters te allen tijde worden beschermd.
 • Dring er bij de lidstaten, relevante agentschappen van de Verenigde Naties en andere belanghebbenden op aan om internationale onderzoeks- en barmhartigheidsmissies uit te voeren naar specifieke regio’s in de Filipijnen die zwaar gemilitariseerd zijn en waar moedwillige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht zijn gedocumenteerd.
 • Zorg voor de veiligheid van oppositie -kandidaten, -groepen, en hun aanhangers, verkiezingsfunctionarissen en vrijwilligers, kiezers en het grote publiek, en stop de militarisering van gemeenschappen om de integriteit van de presidentsverkiezingen van mei 2022 te behouden.
 • Steun specifiek onderzoek naar schendingen van de VN-verklaring over de rechten van inheemse volkeren met betrekking tot mijnbouw en landrechten.

Aan staten in het algemeen, hun respectieve ministeries van Buitenlandse Zaken of parlementen:

 • Schort alle militaire en politiële hulp op van alle landen die samenwerkingsovereenkomsten hebben met betrekking tot militaire training, politietraining en de verkoop van wapens en uitrusting totdat het respect voor de mensenrechten en het internationaal humanitair recht is hersteld en voelbaar is op de grond in de Filipijnen.
 • Roep het Amerikaanse Congres op om de Filipijnse Human Rights Act (PHRA) in te voeren en goed te keuren. De PHRA zou de Filipijnse militaire financiering en hulp van de Amerikaanse regering (met inbegrip van de verkoop van wapens en het schenken van wapens) aan de politie stopzetten totdat het Amerikaanse ministerie van Defensie en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een sterk verbeterde mensenrechtenvermelding waarmerken. De regering van de Filipijnen zou de mensenrechten van haar burgers moeten garanderen, een gerechtelijk systeem moeten opzetten om leden van het leger en de politie die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen te vervolgen, en audits en onderzoeken moeten uitvoeren om ervoor te zorgen dat Amerikaanse hulp niet wordt gebruikt voor mensenrechtenschendingen. 

Aan het Internationaal Strafhof:

 • Neem dit tweede rapport en het daaropvolgende derde rapport van INVESTIGATE PH in ontvangst.
 • Voortzetting van het onderzoek naar moord op de menselijkheid van president Duterte in het kader van zijn campagne “war on drugs”, evenals het plegen van martelingen en andere onmenselijke daden.

Aan de Internationale Arbeidsorganisatie:

 • Bespoedigen van de Tripartiete Missie van de ILO op hoog niveau naar de Filipijnen, waartoe in 2019 werd besloten.

Aan het maatschappelijk middenveld:

 • Dit rapport, de bevindingen en conclusies ervan promoten bij relevante overheidsactoren, het maatschappelijk middenveld en de internationale gemeenschap.
 • De breedst mogelijke steun mobiliseren voor de oproep tot verantwoording en gerechtigheid voor de slachtoffers in de Filipijnen, samen met oproepen om de militaire- en politiehulp aan de Filipijnen te beëindigen.
 • Doorgaan met het methodisch en systematisch documenteren en bewaren van bewijs van schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht.
 • Zorgen voor een zo breed mogelijk draagvlak bij het toezicht op de verkiezingen van mei 2022 en delegaties sturen als internationale waarnemers.
 • Word een ondersteuner van INVESTIGATE PH. Ga naarParticipate — Investigate PH

“Het geweld escaleert, maar gemeenschappen en families zwijgen niet”

INVESTIGATE PH is een initiatief van mensen van over de hele wereld die bezorgd zijn over de mensenrechtensituatie in de Filipijnen. Zij voeren onafhankelijke onderzoeken uit naar de mensenrechtenschendingen in het land. Het geweld blijft escaleren, maar gemeenschappen en families weigeren om te zwijgen! Het tweede rapport dat ze in juli uitbrachten, belicht drie aspecten van staatsterreur in de Filipijnen: een oorlog tegen arme mensen onder het mom van anti-drugsoperaties, een oorlog tegen afwijkende meningen en een oorlog tegen de Moro People.

Hoe werkt Investigate PH? Het rapport is gebaseerd op getuigenissen en geverifieerde informatie van bronnen, waaronder overlevenden, familieleden van slachtoffers, mensenrechtenadvocaten met persoonlijke kennis van de gevolgen van staatsgeweld en een getuige-deskundige over autopsies (1). Een juridisch team heeft gerechtelijke dossiers en andere relevante documenten beoordeeld. Interviews werden rechtstreeks via telefoon en online video afgenomen, waardoor INVESTIGATE PH’s commissarissen, subcommissarissen en teams van gegevensverzamelaars en onderzoekers een bulk van momenteel beschikbaar bewijsmateriaal konden verzamelen en analyseren. In september 2021 zal een eindrapport worden uitgebracht, dat samenvalt met de 48stee reguliere zitting van de VN-Mensenrechtenraad, waarop Hoge Commissaris Bachelet een mondelinge update zal geven over de mensenrechtensituatie in de Filipijnen.

Misdaad tegen de menselijkheid

Het gerechtelijk apparaat is in toenemende mate medeplichtig aan het onderdrukken van regeringscritici en mensenrechten-verdedigers.

De anti-drugsoperaties van de regering-Duterte hebben op beruchte wijze geresulteerd in de moord op duizenden stedelijke arme mensen door de politie. Staatsrepressie van andersdenkenden, waaronder buitengerechtelijke executies van mensenrechtenverdedigers, vakbondsleden en inheemse leiders, is tijdens de COVID-19-pandemie geïntensiveerd, met voorrang voor een reactie van het leger boven de volksgezondheid, en de goedkeuring van de bovengenoemde ATA. Het gerechtelijk apparaat is in toenemende mate medeplichtig aan het onderdrukken van regeringscritici en mensenrechtenverdedigers. Bovendien heeft Duterte de decennialange “War on Terror” in Mindanao doen escaleren, met ernstige gevolgen voor met name de Moro-gemeenschappen. Op 14 juni 2021 verklaarde de vertrekkende aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Fatou Bensouda, dat de schaamteloze bloedige anti-drugsoperaties van de politie in de Filipijnen kunnen neerkomen op een “misdaad tegen de menselijkheid”, en beval een ICC-onderzoek aan.

Het OHCHR meldde in juni 2020 dat hun kantoor tussen 2015 en 2019 ten minste 208 buitengerechtelijke executies van mensenrechtenverdedigers, juridische professionals, journalisten en vakbondsleden had gedocumenteerd in verband met hun werk (2). Volgens de Alliance for the Advancement of People’s Rights (Karapatan) was dit aantal in december 2020 gestegen tot 376 gevallen van geregistreerde buitengerechtelijke politieke moorden en nog eens 488 gevallen van poging tot moord (3).

Meer dan 400.000 inwoners van Marawi werden in 2017 ontheemd door militaire acties, en 25.300 gezinnen – bijna 127.000 personen (4) – moeten nog toestemming krijgen voor hun terugkeer. Sinds 2017 hebben de VS meer dan $ 300 miljoen aan militaire hulp toegezegd ter ondersteuning van de opstandbestrijdingsoperaties van Duterte, met name door middel van oorlogvoering vanuit de lucht en bewaking. Sinds 2015 heeft de VS meer dan 765 miljoen dollar aan vliegtuigen, schepen en ander militair materieel gedoneerd aan de Filipijnse regering, die voornamelijk worden gebruikt voor Mindanao en binnenlandse operaties (6).

De Filipijnse nationale politie draagt slechts 53 dossiers van de meer dan 7.000 officieel erkende sterfgevallen tijdens drugsoperaties over aan het ministerie van Justitie voor onderzoek.

Conclusies

Filipijnse veiligheidstroepen plegen buitengerechtelijke executies en belemmeren de rechtsgang. Met ingang van juni 2021 heeft de Filipijnse nationale politie (PNP) ermee ingestemd om slechts 53 dossiers (7), van de meer dan 7.000 officieel erkende sterfgevallen tijdens drugsoperaties, over te dragen aan het ministerie van Justitie voor onderzoek, en blijft de richtlijnen van het Hooggerechtshof trotseren (8).

De moordmachine die in de oorlog tegen de armen werd geperfectioneerd, keert zich nu tegen mensenrechtenverdedigers en politieke tegenstanders van het overheidsbeleid. Tijdens invallen hebben politie en leger in Negros, Panay en Zuid-Tagalog boerenleiders, gemeenteraadsleden, leraren, advocaten, artsen, boerenleiders, mensenrechtenverdedigers, vakbondsleden, inheemse leiders en stedelijke arme organisatoren buitengerechtelijk vermoord in hun eigen huis of op weg naar of van hun werk. De schadelijke gevolgen van repressie zijn nu wijdverbreid in het maatschappelijk middenveld. Het rechtssysteem draagt bij aan het onderdrukken van afwijkende meningen, zowel door de wet geschikt te maken om mensenrechtenschendingen te vergemakkelijken, als door er niet in te slagen om wettelijke bescherming af te dwingen.

Bij militaire operaties in Mindanao in naam van de “War on Terror” is geen onderscheid gemaakt tussen burgers en strijders. Mortiervuur, artillerievuur en luchtbombardementen zijn door hun aard vormen van oorlogvoering zonder onderscheid, vooral wanneer ze worden gebruikt in dichtbevolkte gebieden door burgers. Dit zijn de primaire wapens die in 2017 in Marawi City werden gebruikt en blijven de wapens bij uitstek in de oorlogsvoering van de staat in andere Moro-gemeenschappen, met Amerikaanse militaire steun. Dergelijke acties zijn in strijd met het internationaal humanitair recht. Amerikaanse en andere buitenlandse regeringen die wapens, inlichtingen en training leveren, zijn ook in strijd met het internationaal humanitair recht. Deze oorlog tegen het Moro-volk maakt inbeslagname van land mogelijk van de bewoners die ontheemd blijven in kampen en in de huizen van familieleden, en ontkent het recht op zelfbeschikking van het Moro-volk.

Welke aanbevelingen doet Investigate PH aan de Mensenrechtenraad van de VN, aan de staten en hun respectieve ministeries van Buitenlandse Zaken of parlementen, aan het Internationaal Strafhof, aan de Internationale Arbeidsorganisatie, aan jou en mij? Meer in een volgende bijdrage!

Bronnen:
[1] Four sessions of Hearings with Commission and Sub Commission members were held on May 18, 20, 25 and 27, 2021.
[2] https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PH/Philippines-HRC44-AEV.pdf, p. 10.
[3] https://www.karapatan.org/2020-karapatan-year-end-report, p.13.
[4] https://www.npr.org/2020/10/23/925316298/over-120-000-people-remain-displaced-3-years-after-philippines-marawi-battle.
[6] https://ph.usembassy.gov/us-military-turns-over-c-130-hercules-aircraft-to-philippine-air-force/
[7] https://www.rappler.com/nation/duterte-concern-gets-pnp-doj-narrow-drug-war-sharing.
[8] https://www.rappler.com/newsbreak/investigative/duterte-government-rubbish-files-stall-supreme-court-drug-war-case-part-one.

Verpleger sean: “de pandemie heeft de vastberadenheid van de gezondheidswerkers versterkt”

Sean Velchez is délégué van Alliance of Health Workers in het Orthopedisch ziekenhuis in Manilla. Wij hebben hem met onze reisgroep al een paar keer ontmoet toen we te gast waren in ‘zijn’ ziekenhuis waar hij vol vuur vertelde over zijn vakbondswerk. We vroegen hem op 13 augustus naar de gezondheidssituatie van de Filipino’s en de gezondheidswerkers, en naar de situatie in de ziekenhuizen.

Sean: “Omdat de Wereldgezondheidsorganisatie opdraagt dat alle gedoneerde vaccins van hen hun prioriteitsrichtlijnen moeten volgen en dat gezondheidswerkers bovenaan de prioriteitenlijst moeten staan, zijn bijna alle gezondheidswerkers in de Filippijnen gevaccineerd. Hoedanook is de algemene situatie nog steeds somber. Bijna 89 procent van de bevolking is nog steeds niet gevaccineerd. De Delta-variant richt momenteel verwoestingen aan en ziekenhuizen hebben dagelijks te maken met een toename van het aantal opnames. Veel ziekenhuizen verklaren dat hun capaciteit vol is en veel patiënten staan met hun voertuigen buiten het ziekenhuisterrein in de rij. Het begint te lijken op wat er een paar maanden geleden in India gebeurde.”

Bijna 89 procent van de bevolking is nog steeds niet gevaccineerd.

“Door onze protestacties heeft de regering onze eisen ingewilligd”

Sean: “De regering heeft een harde lockdown van de nationale hoofdstedelijke regio afgekondigd om het besmettingspercentage te verlagen, maar er zijn nog steeds problemen zoals een zeer geringe testcapaciteit en de slechte coördinatie van de contact tracing. De harde lockdown heeft ook een zware weerslag op de bestaansmiddelen van veel gezondheidswerkers die aan hun lot worden overgelaten. Sinds het begin van de pandemie hebben gezondheidswerkers zich actief tot de regering gewend. Wij hebben de volslagen incompetentie van de regering bij de aanpak van deze noodsituatie naar buiten gebracht. In het eerste en tweede kwartaal van vorig jaar waren de gezondheidswerkers afhankelijk van giften en moesten zij bedelen om persoonlijke beschermingsmiddelen van goede kwaliteit omdat de regering verzuimde deze te verstrekken. De Filipijnen heeft ook een van de hoogste aantallen gezondheidswerkers die ziek worden en sterven aan Covid-19. Desondanks werden zelfs de door de regering beloofde voordelen en compensaties, zoals gratis huisvesting, veilig vervoer, maaltijdvergoedingen en extra financiële voordelen, niet gegeven of uitgesteld. Er waren verschillende protestacties van vakbonden van gezondheidswerkers nodig voordat de regering onze eisen inwilligde.”

Een uitzendverbod van verpleegkundigen

Sean: “Deze pandemie heeft de vastberadenheid van veel gezondheidswerkers versterkt en hun politieke bewustzijn vergroot.  Helaas nemen veel gezondheidswerkers, vooral verpleegkundigen, ontslag om in het buitenland betere kansen te zoeken. In een reactie hierop heeft de regering een totaal uitzendverbod voor verpleegkundigen afgekondigd, dat later weer is ingetrokken. Op dit moment staat de regering toe dat slechts 5000 gezondheidswerkers het land verlaten. Het is een willekeurig beleid dat veel gezondheidswerkers onrechtvaardig vinden. Onze oproep is: als de staat niet kan zorgen voor een bloeiende omgeving voor gezondheidswerkers, is er geen reden om hen ervan te weerhouden elders een beter leven te zoeken.”

Een van de slechtste landen voor werknemers

Toen president Duterte op 26 juli zijn laatste ‘State of the Nation’- toespraak hield, voerde vakbond Kilusang Mayo Uno (KMU) samen met andere democratische groeperingen actie. Ze willen Duterte ter verantwoording roepen voor zijn misdaden tegen de Filipijnse arbeiders en bevolking. Welk bilan maakten zij op van de situatie in de Filipijnen op dat moment? Je leest het hier.

Mislukte reactie op pandemie

Meer dan een jaar na de langste lockdown ter wereld blijft het aantal gevallen van Covid-19 stijgen en is in de Filipijnen de grens van 1,5 miljoen al overschreden. Ziekenhuizen worden overspoeld door een gebrek aan faciliteiten, apparatuur en personeel. Het percentage positieve besmettingen in het land is nog steeds 10,7%, maar de testcapaciteit van de regering bedraagt slechts 50.000 tests per dag. Het streefcijfer is 101.000 tests per dag om het percentage positieve besmettingen tot 5% te verlagen.

Desondanks heeft de regering geen alomvattend stimuleringspakket voor de werknemers en de bevolking beschikbaar gesteld. Er werd geen onmiddellijk, toereikend en duurzaam hulpprogramma in financiële steun uitgevoerd om de ontheemde werknemers te steunen. Minder dan een miljoen arbeiders ontvingen 1000 Filipijnse pesos (Php) aan contante steun.

Ongekende economische crisis

De pandemie heeft de al krimpende economie nog meer aan het licht gebracht en verergerd. In 2020 is de Filipijnse economie gedaald tot -9,5%, met banenverlies en lage lonen als gevolg.

Terwijl de prijzen blijven stijgen door een inflatie van 4,7% tegen eind februari 2021, kunnen de magere lonen nauwelijks volstaan voor basisbehoeften. In de vijf jaar van zijn presidentschap heeft Duterte slechts tweemaal opdracht gegeven tot een loonsverhoging in de Nationale Hoofdstedelijke Regio (NCR), wat overeenkomt met slechts Php56 (1,12 USD). Momenteel bedraagt het minimumloon in de NCR 537 Php (10,69 USD) per dag, en in de provincies ligt het lager door de regionalisering van de lonen. Dit is ver verwijderd van het geschatte gezinsinkomen van 1.022 Php per dag. Dit is nog verergerd door het stijgende inflatiecijfer dat de reële waarde van de lonen met 100 Php heeft uitgehold.

Dit gaat gepaard met een banencrisis in het land. Volgens de Filipijnse dienst voor de statistiek waren in mei 2021 meer dan 3,7 miljoen werknemers werkloos. Meer dan 500.000 overzeese Filipijnse werknemers die door de pandemie waren getroffen, werden gerepatrieerd. Tot 16,7 miljoen werken deeltijds en hebben behoefte aan extra banen, terwijl 1,3 miljoen voltijdse jobs verloren zijn gegaan.

9 miljoen of 1/3 van de werknemers in de privésector zijn contractuelen. Zij hebben geen jobzekerheid en blijven verstoken van de rechten en voordelen van reguliere werknemers.

Bovendien is Duterte’s campagnebelofte om een einde te maken aan de kortlopende contractuele regeling (contractualisering) niet waargemaakt. Volgens de onafhankelijke denktank Stichting IBON zijn ongeveer 9 miljoen werknemers (33%) in de particuliere sector contractueel gebonden. Contractuele werknemers zijn het kwetsbaarst omdat zij geen jobzekerheid hebben en geen toegang hebben tot voordelen en rechten die reguliere werknemers wel hebben, zoals het recht om zich te organiseren in vakbonden.

Aanvallen op de arbeidersbeweging

Te midden van deze crisis voerde Duterte een nationale campagne tegen de rechten van het volk. Tijdens de pandemie heeft de regering de goedkeuring van de antiterrorismewet van 2020 versneld.

Onder het bewind van Duterte werden 56 arbeiders vermoord, onder wie vakbondsleiders Dandy Miguel, Manny Asuncion en Carlito Badion. Ondertussen zitten 30 vakbondsleiders en vakbondsmensen nog steeds in de gevangenis vanwege valse beschuldigingen. Er worden vormen van intimidatie, pesterijen en het op de vingers tikken van vakbondsleden en -organisatoren gebruikt. De National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) is een systematische campagne begonnen om vakbonden te dwingen zich los te maken van de KMU door vakbondsleiders in hun huizen en op hun werk te bezoeken.

De war on drugs-campagne van Duterte heeft geleid tot de dood van meer dan 30.000 onschuldige mensen.

Duterte weigert voortdurend onderzoeken van internationale instanties naar schendingen van de mensenrechten. Denk maar zijn “oorlog tegen drugs”-campagne die heeft geleid tot de dood van meer dan 30.000 onschuldige mensen.

Nee tegen termijnverlenging

Met al zijn misdaden op zak heeft Duterte onlangs verklaard dat hij zich kandidaat wil stellen voor het vice-presidentschap bij de komende nationale verkiezingen … Hij geeft zelf toe dat de achterliggende reden is om elke vorm van verantwoording voor zijn misdaden te vermijden. Onaanvaardbaar!

End contractualization in the Philippines!

Defend trade unions in the Philippines!

Stop the attacks!

Stop killing workers!

Stand with Filipino workers!

Hou 16 oktober vrij

In 2020 was er helaas geen Filipijnenfeest. We gaven jullie vorig jaar wel een update via een nieuwsbrief. Kris en Kendy waren er deze zomer op familiebezoek. Op het Solidariteitsfeest vernemen we uit eerste hand ‘het leven zoals het is in de Filipijnen, anno 2021’.

In augustus 2021 worden de vele vermoorde mensenrechtenactivisten in de Filipijnen herdacht en zijn er (inter)nationale protestacties. Mensen tonen hun solidariteit door een foto van zichzelf te posten met deze boodschap op hun mondmasker: “I am + naam van één van de slachtoffers”. En als bijschrift: “They tried to bury us. They didn’t know that we are seeds” – “Ze probeerden ons te begraven. Ze wisten niet dat we zaden zijn”. (Foto’s: Karapatan)

Investigate PH

We hebben ondertussen niet stil gezeten. We maken nu deel uit van Investigate PH, een initiatief van mensen van over de hele wereld die bezorgd zijn over de mensenrechtensituatie in de Filipijnen. Investigate PH voert onafhankelijke onderzoeken naar de mensenrechtenschendingen. Ze verzamelen getuigenissen om het baanbrekende rapport van juni 2020 van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten (OHCHR) verder te onderbouwen. Investigate PH: “Dit jaar nog zullen we onze bevindingen aan de betrokken organen van de Verenigde Naties voorleggen en overhandigen. We dringen er op aan gebruik te maken van internationale mechanismen om de plegers van mensenrechtenschendingen in de Filipijnen ter verantwoording te roepen en recht te doen aan de slachtoffers”.

Solidariteitsfeest

Je hoort meer over onze gezamenlijke acties op ons Filipijnen Solidariteitsfeest op 16 oktober 2021 (18 uur). We reserveerden onze vaste stek Don Bosco in Kessel-Lo en kijken er naar uit om jou terug te zien. We zorgen ervoor dat dit in veilige omstandigheden kan! Inschrijven met de gegevens van jou en je gezelschap zal strikt noodzakelijk zijn. Binnenkort krijg je de concrete info.

Stop the attacks!

Stand with Filipino workers!

Defend the defenders!

Vragen? Mail naar cabsama2@gmail.com. Giften zijn welkom op onze solidariteitsrekening: KAB-SOL. Groep Filipijnen – BE94 7865 8308 9414 (geen fiscaal attest mogelijk). Je kan binnenkort ook steunkaarten kopen voor het feest (5 euro) bij leden van Sama Sama. Wij storten elke gift door aan volksorganisaties in de Filipijnen.

Verspreid het solidariteitsvirus

Dag vriend/vriendin van Sama Sama,

Geen Filipijnenfeest, dus ook geen live getuigenissen van onze vrienden in de Filipijnen. Daarom brengen we jou met een Nieuwsbrief up-to-date info over de strijd van de Filipijnse vakbonden, gezondheidswerkers, mensenrechtenactivisten, … :

Robert Mendoza, voorzitter van Alliance of Health Workers (AHW), Filipijnse vakbond voor gezondheidswerkers:  “Verpleegkundigen, logistieke medewerkers, artsen, we zitten al maanden op ons tandvlees en voelen ons totaal respectloos behandeld door de regering. Het grijpt ons naar de keel dat we niet alle patiënten goed kunnen verzorgen. Velen komen zelfs niet naar het ziekenhuis, ook al zijn ze doodziek, omdat ze het niet kunnen betalen.”

Raymond Basilio, algemeen secretaris van onderwijsvakbond Alliance of Concerned Teachers (ACT): “Het ‘nieuwe normaal’ in het onderwijs bracht een grote verschuiving mee. Maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van de overheid om in de onderwijs- en leerbehoeften te voorzien. Leraren kunnen niet nog meer uit hun ondiepe zakken halen.”

Jouw steun is – meer dan ooit – nodig. Word een superverspreider van het solidariteitsvirus!

#StaySafe

Sama Sama

PS Dank – salamat po – aan wie ondertussen een gift deed! Je kan nog steeds steunkaarten kopen (5 euro). Of stort een bijdrage op onze solidariteitsrekening:

KAB-SOL. Groep Filipijnen – BE94 7865 8308 9414. Helaas kunnen wij geen fiscaal attest geven.

10 december 2018 – Stop the killings!

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat 70 jaar op 10 december 2018. Geen reden tot feest, want de mensenrechten worden elke dag met voeten getreden. Kijk naar Colombia, Guatemala en de Filipijnen waar mensen van sociale bewegingen het slachtoffer zijn van bedreigingen, onwettige arrestaties en politieke moorden. Stop The Killings, een platform van vakbonden, ngo’s en sociale bewegingen, roept op voor een symbolische actie op 10 december. “We vragen rechtvaardigheid voor de activisten in het Zuiden. Zij hebben onze steun nodig! Stop the killings! Justice now!”

Gearresteerd

Marklen Maojo Maga

In de Filipijnen zet Marklen Maojo Maga zich in voor de bescherming en de bevordering van de arbeidsrechten als vakbondsman van KMU, een partner van het ACV. Maga’s taak is het organiseren van vakbonden in havens en fabrieken in de omgeving van Valenzuela en Centraal Luzon. Het regime van president Duterte – berucht van zijn war on drugs – viseert mensenrechtenactivisten en leden van progressieve organisaties. Op 22 februari 2018 werd Maga op basis van valse beschuldigen gearresteerd en beschuldigd van moord en onwettig bezit van wapens. Tot op vandaag zit hij nog steeds opgesloten.

Bedreigd

Richard Monterrosa

In Colombia strijdt Richard Monterrosa voor de rechten van de arbeiders op grote bananenplantages. Die arbeiders komen dagelijks in contact met gevaarlijke pesticiden en het loodzware werk eindigt vaak in breuken en open wonden. Als leider van vakbond Sintracol komt hij op voor betere werkomstandigheden. In Colombia staan mensenrechtenactivisten onder grote druk. Op 18 oktober 2017 kon de politie een moordaanslag op hem verijdelen. Sindsdien staat Richard onder de bescherming van de Colombiaanse staat. Desondanks werd er in maart 2018 nogmaals een aanslag op zijn leven gepleegd.

Vermoord

Juana Ramírez Santiago

In Guatemala werkte Juana Ramírez Santiago als vroedvrouw in haar gemeenschap. Ze was een inheemse Ixil Maya vrouw en actief als lid van een vrouwenrechtenorganisatie en CODECA, een organisatie die zich inzet voor de rechten van de plattelandsbevolking. Dit jaar werden al negen leden van CODECA vermoord. Ook Ramírez betaalde haar engagement met haar leven. Ze werd op 21 september 2018 neergeschoten.

Justice now!

Logo STK

Maga, Juana en Richard hebben veel gemeen. Ze zijn er zich van bewust dat hun leven in gevaar is maar gaan consequent door met hun werk en roeping: kwetsbare mensen verdedigen tegen onrecht. Zoveel moed vraagt diep respect. Ook voor hun familie die sterk naast hen blijft staan … Mensen van sociale organisaties hebben bescherming nodig, zodat overal arbeids- en mensenrechten gerespecteerd kunnen worden. Protesteer mee tegen de brutale moorden en het onrecht!

Afspraak op maandag 10 december 2018 om 18 uur aan het station Brussel Centraal. Meer info op http://www.stopthekillings.be.

%d bloggers liken dit: