Defend the defenders: kom naar de actie

Ieder jaar rond 10 december organiseren verschillende sociale bewegingen zich om mensenrechtenschendingen wereldwijd aan te kaarten. Dit jaar vind je ons terug op 9 december vanaf 18 uur aan de Hallepoort in Brussel. 

Door de geschiedenis heen zijn het sociale bewegingen geweest die sociale veranderingen teweeg hebben gebracht en onze samenleving verder op weg hebben geholpen naar gelijkheid en rechtvaardigheid. Daarom steunen wij hen wereldwijd. In Colombia, de Filipijnen, Guatemala, Palestina en ook in België, opdat ze op een veilige manier hun maatschappelijke rol kunnen opnemen.  Samen met verschillende organisaties trekken we daarom aan de alarmbel. Wij nodigen u uit om met ons mee te doen! Steun onze actie #DefendTheDefenders.

Klimaatheld Kat van de Filipijnen

Kat Dalon heeft de strijdkracht van een heel leger. Als lid van het Save Our Schools Network (SOS) verdedigt ze het recht op onderwijs, dat bedreigd wordt door het Filipijnse regeringsleger, en zo ook haar inheemse Lumadgemeenschap. Daarnaast gebruikt ze agro-ecologie om meer voedselzekerheid te krijgen in haar gemeenschap en doet ze acties om de klimaatverandering aan te kaarten.

Het SOS-netwerk ontstond onder het bewind van president Rodrigo Duterte, toen militaire aanvallen op scholen van de inheemse Lumadbevolking in Mindanao toenamen en verschillende scholen moesten sluiten. Ook Kat zat op zo’n school, de Mindanao Interfaith Services Foundation (MISFI). Kat zelf is een Manobo, een etnische groep binnen de veel grotere Lumadgroep. ‘Lumad’ betekent ‘inheems’.  De MISFI integreert agro-ecologie in haar curriculum en leert de leerlingen en hun gemeenschappen aan duurzame landbouw te doen. Ook in andere Lumad-scholen verzorgen de leerlingen hun eigen moestuinen. Nadien geven ze die kennis door aan hun ouders.

Zorg dragen als vorm van verzet

In 2019, toen de militarisering in haar gemeenschap toenam, schreef Kat zich in op de Lumad Bakwit School voor vluchtelingen zo’n 10 kilometer van de hoofdstad Manila. De school werd mede opgericht door het Save Our School Network. Ook in de Lumad Bakwit School telen de studenten hun groenten op agro-ecologische manier. Toegang tot land ligt gevoelig bij de Lumad, omdat het leger de bevolking wil verdrijven van hun ancestrale bodem. Het land bewerken met zorg voor de natuur en respect voor hun ancestrale tradities heeft dus een belangrijk symbolische waarde en is voor hen een vorm van verzet.  

Toen Kat afstudeerde aan de Lumad-school schreef ze zich in aan de Universiteit van de Filipijnen in het programma ‘Associate in Arts, creatief schrijven in het Filipijns’. Als eerstejaarsstudente aan de universiteit deed ze begin dit jaar mee aan de verkiezingen voor de studentenraad en won. Ze blijft zich inzetten voor het klimaat en agro-ecologie, ook op de universiteit.

Defend the defenders. Dit kan jij doen:

  • Afspraak op 9 december 18 uur aan de Hallepoort, 1060 Sint-Gillis voor onze actie.

Justice now!

Vier jaar geleden, op 6 november 2018, werd Ben Ramos door onbekende motorrijders doodgeschoten in Kabankalan. Ramos was een van de oprichters van de National Union of People’s Lawyers, een groep mensenrechtenadvocaten die gratis hulp verleent aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Ben Ramos is de 34ste advocaat die onder het Duterte-bewind is vermoord.

In die periode verleende Ben Ramos juridische bijstand aan de overlevenden van het bloedbad in Sagay, Negros, waarbij negen suikerrietarbeiders op 20 oktober 2018 in hun slaap werden omgebracht. Ben Ramos wist dat hij werd bedreigd door paramilitaire milities die werkten voor de economische belangen van grootgrondbezitters. Hij zei in een interview: “The repression comes in several forms, one which is the extra juridical killings of farmer leaders and also of human rights defenders, who are supporting the farmers such as ngo’s …” (…) “The little victories inspire us to do more. Maybe total change of the society will not be achieved during our lifetime but at least we know we’ve spent our lives for the future generations.” (oktober 2016)

De aanvallen op mensenrechtenverdedigers en gemeenschappen gaan door maar zij zwijgen niet. Ze blijven mobiliseren en acties ondernemen. Zijn college en vriend Edre U. Olalia zei: “Today, being a lawyer for the defenseless makes us a target. Who will then defend the defenders? And who will defend the defenseless?” (20 november 2018)

Sama Sama veroordeelt in de meest krachtige bewoordingen de moord op Ben Ramos en alle mannen en vrouwen die moedig blijven strijden voor rechtvaardigheid en vrijheid. We dringen er bij de autoriteiten op aan dat er een grondig, onpartijdig en transparant onderzoek gebeurt naar de moord op Ben en alle andere moorden en dat de daders voor de rechter komen.

Wij blijven onze solidariteit en steun voor de verdedigers van de armen en wie uitgebuit wordt, versterken.

Justice now! Defend the defenders! Stop the killings!

Kom naar de actie Defend the Defenders op vrijdag 9 december in Brussel! (meer nieuws volgt)

(English version)

Four years ago, on Nov. 6, 2018, Ben Ramos was shot dead by unknown motorcyclists in Kabankalan. Ramos was a founding member of the National Union of People’s Lawyers, a group of human rights lawyers that provides free assistance to victims of human rights violations. Ben Ramos is the 34th lawyer killed under the Duterte regime. During that time, Ben Ramos provided legal assistance to survivors of the massacre in Sagay, Negros, in which nine sugarcane workers were killed in their sleep on Oct. 20, 2018. Ben Ramos knew he was threatened by paramilitary working for the economic interests of large landowners. He said in an interview: “The repression comes in several forms, one which is the extra juridical killings of farmer leaders and also of human rights defenders, who are supporting the farmers such as NGOs …” (…) “The little victories inspire us to do more. Maybe total change of the society will not be achieved during our lifetime but at least we know we’ve spent our lives for the future generations.” (October 2016)

The attacks on human rights defenders and communities continue but they are not silent. They continue to mobilize and take actions. Ben’s colleague and friend Edre U. Olalia said, “Today, being a lawyer for the defenseless makes us a target. Who will then defend the defenders? And who will defend the defenseless?” (Nov. 20, 2018)

Sama Sama condemns in the strongest terms the murder of Ben Ramos and the murder of all the men and women who continue to courageously fight for justice and freedom. We urge the authorities to conduct a thorough, impartial and transparent investigation into Ben’s murder and all other murders and to bring the perpetrators to justice.

We continue to strengthen our solidarity and support for the defenders of the poor and exploited.

Justice now! Defend the defenders! Stop the killings!

Upgrade teachers’ salaries now

Vandaag, 5 oktober, is het Wereldlerarendag. Filipijnse onderwijsvakbond Alliance of Concerned Teachers (ACT) grijpt de viering aan om op te komen voor een loonsverhoging voor het overwerkte onderwijspersoneel. “Upgrade teacher’s salaries now!” klinkt hun oproep.

ACT herhaalde eind september haar oproep om de begroting voor onderwijs te verdubbelen. “We zijn erg teleurgesteld dat de voorgestelde begroting van de senaatscommissie dezelfde is als die van de afgelopen jaren, waardoor ons onderwijssysteem in zo’n slechte staat is geraakt. Het lijkt erop dat onze wetgevers niets hebben geleerd en zich niets aantrekken van de ernstige onderwijscrisis,” betreurt Dana Beltran, adjunct-secretaris-generaal van ACT. ACT wil dat de tekorten aan onderwijsfaciliteiten en -middelen worden aangepakt, dat de toegang tot onderwijs wordt verbeterd en de werkomstandigheden van de leraren en het ondersteunend personeel serieus worden aangepakt. “Wij dringen er bij onze senatoren op aan om hun ogen te openen voor de realiteit en in te zien dat een krachtige investering in onderwijs nodig is om de koers van ons afnemende onderwijssysteem te wijzigen. Wij stellen voor om het budget voor onderwijs op 5,3% van het verwachte bruto binnenlands product van 2022 te brengen, dichter bij de aanbeveling van 6% van de Verenigde Naties,” zegt Beltran.

Leerkrachten van de Isabelo Delos Reyes basisschool in Manilla vormen als statement ‘SG15’ (salary grade 15) om loonsverhoging te eisen. #UpgradeTeachersSalariesNow

En nee, COVID is nog niet weg

De fysieke lessen zijn in de Filipijnen pas op 22 augustus hervat. Het Ministerie van Onderwijs heeft ondertussen bevestigd dat er COVID-gevallen in scholen zijn geregistreerd. “Dit hadden we zien aankomen, gezien de slechte gezondheidsmaatregelen die het agentschap uitvoert sinds de hervatting. Het preventiebeleid is een echte ramp. Het ontbreekt aan inhoudelijke maatregelen om het infectierisico te verminderen, zoals duidelijke plannen over de nodige gezondheidsfaciliteiten, apparatuur, voorraden en personeel. De wet schrijft voor tot het verplicht dragen van een gezichtsmasker, maar gezien de kleine klaslokalen kan je amper afstand houden. Het is dus vooral aan het oordeel van ouders om leerlingen met symptomen thuis te houden en het belast leraren met toezicht, rapportage, sanering en ontsmetting. Net als in de eerdere richtlijnen wordt het aan de scholen overgelaten om hun eigen bestrijdingsplan op te stellen en wordt het Ministerie van Onderwijs vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor infecties in scholen”, stelt Vladimer Quetua, ACT-voorzitter.

Bron: ACT (Facebook)

Filipijnse zusters reageren op beschuldigingen van terreur: “Wij zijn niet oorlogszuchtig, wij bouwen aan vrede!”

The Rural Missionary Sisters ontkennen de beschuldigingen van de regering dat zij de antiterrorismewet zouden hebben overtreden. “Wij hebben geen enkele terroristische groepering geholpen. Onze projecten zijn rechtstreeks gericht op hulp aan de bevolking,” zeiden ze in een verklaring op 30 augustus.

Zusters protesteren tegen de mensenrechtenschendingen onder president Duterte © Ucan

Op 15 augustus klaagde Justitie vijf zusters samen met anderen aan voor een rechtbank in Iligan City in Mindanao omdat ze een terreurgroep zouden hebben gefinancierd. De zusters ontkennen de beschuldigingen dat hun aanwezigheid in landelijke provincies bedoeld was om de Communistische Partij te helpen leden te werven en fondsen voor hen te verzamelen. “Als missionarissen zijn wij onverholen en onwrikbaar in ons engagement om in arme gebieden te werken, zelfs wanneer deze gebieden bezocht worden door militarisering en gewapende conflicten.  Een deel van onze missie is om aanwezig te zijn in gemarginaliseerde, arme gebieden om bij Christus te zijn die zelf arm was. Het brengen van diensten en het begeleiden van leiders aan de basis zijn effectieve methoden voor het oplossen van gemeenschapsproblemen en het op gang brengen van verandering en ontwikkeling die ten goede komen aan de gemeenschappen.

We laten ons niet intimideren

“De wet is tegen ons gebruikt, maar we zullen ons niet laten intimideren of belemmeren door de hernieuwde aanvallen,” zeiden ze. “We zullen niet ineenkrimpen, ook al zijn we bang. God geeft ons kracht en wijsheid, versnelt onze stappen en verzekert onze veiligheid. Degenen die leugens verspreiden over onze vermeende betrokkenheid bij terroristische groeperingen, hebben de armen armer hebben gemaakt. Zij die onze missie willen besmeuren door te zeggen dat het ‘terrorisme’ steunt of financiert, moeten ter verantwoording worden geroepen. Hun leugens zullen het lijden en de armoede in gemarginaliseerde gemeenschappen alleen maar vergroten.”

Ilegale arrestatie van Atel Hijos

Ook Atel Hijos, leider van vrouwenbeweging Gabriela in de regio Caraga in Mindanao, werd op 30 augustus illegaal gearresteerd. Gabriela veroordeelt deze arrestatie. “Atheliana ‘Atel’ Hijos is al tientallen jaren een van de pilaren van de vrouwenbeweging in Mindanao. Atel heeft haar leven gewijd aan het helpen en dienen van vrouwen die het slachtoffer zijn van mishandeling. We zien geen andere reden voor Atel’s arrestatie dan haar langdurige leiderschap in campagnes voor vrouwenrechten en welzijn en de strijd tegen de destructieve mijnbouw in Mindanao. De overheid wil de kritische stem van vrouwen onderdrukken en hen het zwijgen opleggen. Onze oproep: Bevrijd Atel Hijos! Stop de aanval op vrouwelijke mensenrechtenverdedigers! Bevrijd alle vrouwelijke politieke gevangenen!”

Bronnen: Ucanews – Gabriela

50 jaar krijgswet. Never again!

21 september 1972, dag op dag vijftig jaar geleden voerde de toenmalige president van de Filipijnen, Ferdinand Marcos de krijgswet in, “to save the Republic and form a new society”. Leven onder Martial Law, een zwarte periode, voorgoed voorbij? Was het maar waar.

Marcos Jr aan Marcos Sr: “Ik zet jouw werk verder”

Uit een televisie-interview met president Ferdinand Marcos Junior: Terwijl hij zijn tranen wegveegde, vertelde de nieuwe president Marcos dat hij een dag na zijn verkiezingsoverwinning het graf van zijn vader bezocht en hem toevertrouwde: “Ik zal alles wat ik van u geleerd heb gebruiken om uw werk voort te zetten”. Dat belooft weinig goeds. Zeker omdat hij uitdrukkelijk de staat van beleg verdedigde die bijna de hele regeerperiode van Ferdinand Marcos van kracht was. “De krijgswet was nodig om tegelijk de communistische en de separatistische opstanden te bestrijden”, aldus de jonge Marcos.

Slachtoffers van het Marcosbewind

Amnesty International documenteerde in de Marcosperiode 3.240 standrechtelijke executies, 34.000 gevallen van foltering, 70.000 arrestaties en 77 verdwijningen. De krijgswet was nodig? De duizenden slachtoffers van het machtsmisbruik, de corruptie en de repressie in de jaren 70 en 80 denken daar anders over! En met hen een groep historici, leerkrachten, onderzoekers, studenten. Ze richtten een vereniging op met als doel de echte feiten en wandaden van het Marcosbewind te publiceren en te verspreiden en de desinformatie door de Marcosclan te bekampen. Dat is heel erg nodig.

De tegenstemmen zwijgen niet

De verkiezingscampagne van de huidige president speelde zich, à la Trump, grotendeels af op de sociale media. Daar werd Marcos senior geprezen als een ‘groots man’ die ‘bekendstond om zijn visie, mededogen en totale liefde voor zijn vaderland’. De beschuldigingen van corruptie en repressie werden door een heel trollenleger, gecoacht door Cambridge-Analytica, ontkend of afgezwakt. Vijftig procent van de stemgerechtigde Filipijnen is tussen 18 en 41 jaar oud. Die generatie heeft het regime van Marcos senior nooit bewust meegemaakt en gelooft vooral wat er verteld wordt op sociale media.

De tegenstemmen zwijgen gelukkig niet. Een mooie, recente opsteker is een internationale literaire prijs voor de Filipijnse dichter Jim Pascual Agustin. Hij groeide op onder de Marcosdictatuur en woont ondertussen in Zuid-Afrika. Heel wat van zijn gedichten bekritiseren helder of meer subtiel de verknechting door de opeenvolgende regimes. Het gedicht ‘For the Saviours’ schreef hij kort nadat People Power, een grote volksopstand, Marcos senior had verdreven in 1986. Het is nog altijd pijnlijk actueel. Daarom verheffen ook dit jaar de sociale organisaties hun stem tegen uitbuiting en dictatuur.

For the Saviours

I can now walk on the side of the road
without having to avoid traces
of blood or the shadows of the murdered.

At home I no longer need to bolt
the windows shut, fearing
the creeping voices of prisoners.

Freedom is so visible, it makes the eyes
of babies look like wounds
while the newspapers declare the names

of the new saviours of the land.                                                                                                   

Voor de redders

Ik kan nu langs de kant van de weg lopen

zonder de sporen te mijden

van bloed of de schaduwen van de vermoorden.

Thuis hoef ik niet langer de ramen

vergrendeld te sluiten, bang

dat de stemmen van gevangenen mij bekruipen.

Vrijheid is zo zichtbaar, dat de ogen

van baby’s  wonden lijken

terwijl de kranten de namen vermelden

van de nieuwe redders van het land.

Tekst + vertaling: Marijke Persoone

PS Meer tegenstemmen zijn te beluisteren op ons 25ste Filipijnenfeest. Ben je al ingeschreven? Mail naar cabsama2@gmail.com.

Welkom op 15 oktober! Jij komt toch ook?

2022 is een bewogen jaar voor de Filipijnen. De verkiezing van Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. tot president in mei 2022 is slecht nieuws voor de Filipino’s, maar muziek in de oren voor buitenlandse investeerders. 

En wat met de rechten van werknemers? Elmer Labog, voorzitter van de Filipijnse vakbond Kilusang Mayo Uno was te gast in ons land in juni 2022. Hij stapte mee op tijdens de betoging tegen de oneerlijke loonnormwet en voor meer loon. Want ook in de Filipijnen maken bedrijven grote winsten op de kap van de werknemers. Elmer Labog: “Werknemers worden geconfronteerd met onmenselijke lonen, ontoereikende uitkeringen en onzekere vormen van werk. Wie in de informele sector werkt, wordt het hardst getroffen door de crisis. Vrouwelijke werknemers zijn kwetsbaarder geworden voor misbruik, discriminatie en geweld. De regering doet er alles aan om de vakbeweging verder in te perken, ons vakbondswerk wordt gecriminaliseerd. Wij vragen jullie blijvende solidariteit met de Filipijnse arbeiders.”

Veel Filipino’s trekken naar het buitenland om de kost te verdienen voor hun gezin dat achterblijft. Dat is niet zonder risico. Denk maar aan de uitgebuite werknemers op de Borealis-werf. In het VRT- journaal getuigt Fernando (schuilnaam), een van de tientallen Filipino’s die daar illegaal tewerkgesteld zijn. Hij kwam pas na de inval van de sociale inspectie begin juli te weten dat hij en zijn lotgenoten geen geldige documenten hadden om hier te mogen werken. “Toen werd voor mij duidelijk dat we het slachtoffer waren van mensenhandel.” Een Bengalese arbeider doet hetzelfde schrijnende verhaal in het VTM-journaal.

Kom naar ons solidariteitsfeest! We geven jou een blik op de Filipijnse realiteit en de acties voor decent work.

Waar? Don Bosco Centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo (Leuven).

Wanneer? Zaterdag 15 oktober. Filipijnse maaltijd vanaf 18 uur. Info over de Filipijnen om 20 uur.

Inschrijven? Bestel je maaltijd (13 euro – 6 euro kinderportie) en geef aan of je (niet-)vegetarisch eet, via mail aan cabsama2@gmail.com. Doe dit voor 9 oktober.

PS Giften zijn welkom op onze solidariteitsrekening: KAB-SOL. Groep Filipijnen – BE94 7865 8308 9414 (geen fiscaal attest mogelijk). Je kan binnenkort ook steunkaarten kopen voor het feest (5 euro) bij leden van Sama Sama. Wij storten elke gift door aan volksorganisaties in de Filipijnen.

Gezondheid en veiligheid op het werk is cruciaal

Op de Internationale Arbeidsconferentie in Genève in juni 2022 bereikten vakbonden, werkgevers en overheden een akkoord om een veilige en gezonde werkomgeving te erkennen als fundamentele arbeidsnorm. Dit is cruciaal voor alle werknemers, overal ter wereld.

Elmer Labog, voorzitter van de Filipijnse vakbond KMU, was erbij in Genève voor de delegatie van de werknemers.

Nooit zou een werknemer mogen vrezen voor zijn gezondheid, laat staan voor zijn leven, wanneer hij zijn job uitvoert. Helaas is dit vandaag niet het geval. Elk jaar verliezen wereldwijd 1,9 miljoen mensen het leven door hun werk. Jaarlijks zijn 360 miljoen personen slachtoffer van een arbeidsongeval.

Elmer ‘Bong’ Labog legt in een filmpje van ngo Viva Salud uit wat het belang is van die arbeidsnorm.

PS Kom naar het Solidariteitsfeest van Sama Sama op 15 oktober! Stand with Filipino workers! Stop the attacks!

Hoe gaat het met de COVID-helden, hier en ginder?

Tijdens de COVID-pandemie waren we helden, de gezondheidswerkers hier en in de Filipijnen. We hadden hoop, hoop dat er eindelijk iets zou veranderen: gezondheidszorg in het belang van de mensen, met waardering voor wie er werkt. Maar het heldendom was van korte duur. Zodra het leven weer wat meer zijn normale gang ging, werden we vergeten, was gezondheidszorg geen prioriteit meer. In België kwam ‘de witte woede’ weer op straat met als boodschap: er dient dringend stevig geïnvesteerd te worden in zorg en welzijn. In de Filipijnen waren er presidentsverkiezingen, zou dat verandering brengen?

“Hoe gaat het nu?”, vroeg ik aan Robert Mendoza, voorzitter van Alliance of Health Workers (AHW), vakbond van de gezondheidswerkers in de Filipijnen, daags nadat het resultaat van de presidentsverkiezingen in de Filippijnen bekend was. “We zijn nog een beetje in shock maar hopen dat Marcos Junior niet hetzelfde zal doen als zijn vader”.

Ondertussen maakte Marcos Jr. bekend wat zijn plannen zijn met de gezondheidszorg … De hoop ebde weg bij AHW:

  • De ideeën van Marcos Jr. zijn vaag en niet gebaseerd op de dagelijkse realiteit van de bewoners in de wijken en de gezondheidswerkers.
  • Er is geen aandacht voor preventie terwijl net voeding, huisvesting, proper water, … zo belangrijk zijn.
  • De focus ligt op gespecialiseerde ziekenhuizen in de grote steden. Fondsen hiervoor vindt men via privaat-publieke samenwerkingen.
  • Er gaan veel te weinig middelen naar gezondheidszorg in afgelegen gebieden en volkswijken.
  • Men laat de vrije markt spelen voor de geneesmiddelenproductie.
  • Het COVID-beleid wordt meer bepaald in functie van het bedrijfsleven in plaats van de gezondheid van de mensen.
  • In Marcos’ plannen staat amper iets over de gezondheidswerkers en verbeteringen van loon of vaste contracten.

Robert Mendoza: “Het beleid is gericht op consumentisme en winst maken in de gezondheidszorg. De economie primeert terwijl de bevolking net gratis gezondheidszorg en medicijnen nodig heeft.
Weg is de hoop op verandering!” Maar AHW laat zich hierdoor niet ontmoedigen en blijft de strijd aangaan.

Bescherming tegen COVID

Recent reageerde AHW hevig omdat uit een onderzoek bleek dat beschermingsmateriaal (zoals de mondmaskers) dat werd aangekocht om met COVID-patiënten te werken niet voldeed aan de normen. Veel gezondheidswerkers kregen COVID door het uitoefenen van hun job. Een van hen getuigt: “Ik ben woedend omdat het leven en de veiligheid van gezondheidswerkers hier op het spel staan”.

Op 12 augustus kwam AHW op straat om te protesteren: de beloofde COVID-premies werden nog steeds niet uitbetaald, terwijl in de begroting hiervoor geld werd vrijgemaakt. Deze premies werden hen beloofd na de COVID-pandemie toen zij, net zoals de gezondheidswerkers in België ook “helden“ waren.

Tekst: Lut Cromphout, voorzitter ACV-Puls

Leden van AHW protesteren op 12 augustus 2022 omdat de COVID-premies niet worden uitbetaald.
(Foto AHW)

“Ons vakbondswerk wordt gecriminaliseerd”

Elmer Labog, voorzitter van de Filipijnse vakbond Kilusang Mayo Uno was te gast in ons land in juni 2022. Hij stapte mee op tijdens de nationale betoging tegen de oneerlijke loonnormwet en voor meer loon. Ook in de Filipijnen maken bedrijven grote winsten op de kap van de werknemers.

Elmer Labog: “Werknemers worden geconfronteerd met onmenselijke lonen, ontoereikende uitkeringen en onzekere vormen van werk. Wie in de informele sector werkt, wordt het hardst getroffen door de crisis. Vrouwelijke werknemers zijn kwetsbaarder geworden voor misbruik, discriminatie en geweld.  De regering neemt initiatieven om de vakbeweging verder in te perken. Ons vakbondswerk wordt gecriminaliseerd. Voor ons is er geen grotere zaak dan de niet aflatende strijd voor de rechten van werknemers. Wij vragen jullie blijvende solidariteit met de Filipijnse arbeiders.”

Elmer Labog getuigt over vakbondswerk in de Filippijnen op de Raad van ACV Puls. Een straffe getuigenis en sterk pleidooi voor internationale solidariteit.

Staat 15 oktober al aangestipt in je agenda? Dan is er het 25ste Solidariteitsfeest van Sama Sama in Kessel-Lo!

Stand with Filipino workers! Stop the attacks!

Volg het feest op Facebook en laat weten dat je erbij bent.

Gesprek met Belgische en Filipijnse activisten over de mensenrechten

Op zaterdag 4 december organiseren Defend the Defenders, Viva Salud, Solidagro, Sama Sama en Intal Globalize Solidarity van 19u30 tot 21u30 een conferentie in De Markten (Brussel centrum): ‘Defending Defenders in Belgium and the Philippines’.

Als vooruitblik op Defend the Defenders op 10 december, de dag van de Mensenrechten, gaan we in gesprek met Belgische activisten, Kat Berza van de Filipijnse partnerorganisatie van Viva Salud Council for Health & Development (CHD) en Lorena Villareal van de Filipijnse partnerorganisatie van Solidagro Philippine Network of Food Security Programmes (PNFSP). We bespreken de mensenrechtensituaties in België en de Filipijnen en hoe we onze internationale solidariteit kunnen versterken.

Jij komt toch ook?

%d bloggers liken dit: